Kartinfo

500 Cykelleder

Cykellederna är ett urval av leder som gjorts i samarbete med Cykelfrämjandet, totalt innehåller kartserien ca 500 olika cykelleder. Kartorna innehåller flera olika typer av leder, allt från de som sträcker sig genom hela landet till lokala slingor på bara några kilometer. Man kan enkelt följa en sträckning i kartan med hjälp av namn utmed lederna.

Grus eller asfalt?

Kartorna innehåller information om ledernas beläggning: asfalt har heldragen linje och grus streckad linje. Man får även information om leden är skyltad (röd) eller oskyltad (röd/gul).

Hög aktualitet

Kartorna bygger på data från Lantmäteriets GSD-vägkartan och har aktualitet enligt Lantmäteriets specifikation för respektive område och år (se Geolex). Vi uppdaterar vägar och tätorter m.m. inför tryckning/tilltryckning för att kartorna alltid ska vara aktuella.

Tusentals intressepunkter

Cykelkartan innehåller en stor mängd med olika intressepunkter, allt från runstenar till vandrarhem och campingplatser. På varje karta finns även en lista med webbadresser och telefonnummer till turistbyråerna som finns markerade på kartan, vilket kan ge ytterligare information om respektive led.

Miljövänlig och tålig

Cykelkartan är tryckt på Pretex® som är ett lateximpregnerat specialpapper med hög fukt- och viktålighet vilket gör den mycket vädertålig. Vattentåligheten och formatet gör den lätthanterlig och lämplig att ta med ut i naturen. Pappret som används är miljöanpassat och FSC-märkt.

 

 

 

 

Kvalitetssäkrad

Cykelledernas sträckning har tydligt markerats i kartan i samarbete med Cykelfrämjandet. Samarbetet garanterar kvalitet och aktualitet på ledinformationen

Norstedts Cykelkartan
Lantmäteriets Vägkartan ©

Lättöverskådlig

I kartorna, som är i skala 1:90 000 och baserade på Lantmäteriets GSD-vägkartan, har utseendet anpassats för att tydligt visa cykelleder. De är även utformade så att man med lätthet ska kunna navigera utmed övriga vägnätet på cykel (i stort sett alla cykelbara vägar finns med). För att få en mer lättläst ledkarta har terrängskuggning istället för höjdkurvor använts, det ger även en tydlig bild av landskapets struktur. Kartan har storleken 96 x 46 cm och är tryckt på båda sidorna.

Tävling och motion

Ett urval av de större årliga återkommande cykelloppen (t.ex. Vätternrundan) finns med i kartserien, markerade i en egen färg. Ofta går loppen på större vägar och ska inte ses som en rekommenderad cykelled övrig tid på året. Översikt: Cykellopp

Stor eller liten väg

Vägarna i kartan är klassade efter vägbredd och försedda med vägnummer. Hela vägnätet har en grå färg i kartan förutom vägar man inte får eller avråds från att cykla på. Det gäller motorväg, motortrafikled och s.k. 2+1 väg (mötesfri väg avskild med vajer), som är markerade med gul färg.

Cykla på banvall

På många ställen i Sverige pågår utbyggnader av cykelleder på nedlagda banvallar. Cykelbarheten på dessa kan vara skiftande och det rekommenderas att man inhämtar information om aktuell banvallsled före cykelturen. De är inte alltid skyltade men är markerade som om de skulle vara det i kartan eftersom de ofta är lätta att följa. Översikt: Cykelbar banvall
Läs mer: Cykla banvall  Foto: Axel Demker

Cykla utanför

Kartorna innehåller ett urval av s.k. Bike Parks där man kan cykla på anlagda banor. Kartorna har även kompletterats med färjelinjer då många cykelleder går utmed kusten och de stora sjöarna. Man får dock vara uppmärksam på att färjetrafiken kan skifta över året.

 Bed&Bike

Bed & Bike

Bed & Bike är ett antal ”cykelvänliga” hotell, vandrarhem eller andra typer av övernattningsmöjligheter som markerats med symbolen .
Här ska du kunna övernatta med kort varsel, förvara cykeln på ett bra sätt, få tillgång till verktyg, möjlighet att torka kläder, erbjudas nyttig frukost eller matlagningsmöjligheter m.m. Läs mer: www.bedandbike.se.
Bed & Bike är ett sammarbete mellan Cykelfrämjandet, STFSVIF, Schwedentips och utvalda hotell/vandrarhem.

Cykelpaket

Från och med 2014 samarbetar vi med Sweden by Bike. Här hittar du mer information om cykellederna i våra kartor, härliga cykelpaket och boenden med cykeluthyrning från kalfjällen i norr till Österlen i söder. Cykelkartorna får härmed en ny symbol på kartan som visar var dessa utvalda boenden finns.

 

Nationella cykelleder

Den 18 juni 2016 var det invigning av Sveriges andra nationella turistcykelled, Sydostleden. Hela leden finns markerad på blad 2, 4 och 8. Läs mer: Sydostleden. Översikt Sydostleden. Den första nationella cykelleden i Sverige, Kattegattleden, invigdes våren 2015. Översikt Kattegattleden.  Läs mer om Trafikverkets kriterier för nationell klassning: Nationell cykelled.

Norstedts Förlagsgrupp AB
Tryckerigatan 4
Box 2052, 103 12 Stockholm
Tel: 010-744 20 00
norstedts.se/kartor
Facebook
Gilla Cykelkartan på Facebook! Där kommer du få uppdateringar om nya blad samt tävlingar och annat kul.

Hemsida av Sjöström&Wiman Webbyrå och Reklam